ผ้าร่ม

ผ้าร่ม  มีทอหลายหน้าผ้า  แต่ที่นิยมใช้กันคือหน้าผ้า 60 นิ้ว  จากหน้าผ้า  64 นิ้ว  67  นิ้ว  เพื่อให้การใช้ผ้าไม่เสียเศษ    ประหยัด    ผ้าร่มทอจากเส้นใยด้ายโพลีเอสเตอร์ที่ละเอียด  มีความเหนียว ยืดหยุ่นดีไม่ปลีกแยกเป็นทางหรือ  SLIT