ผ้าโพลีเอสเตอร์ตัดสูท

เส้นใยสังเคราะห์ชนิดระบายอากาศดี อาบแสงยูวี  เป็นทางเลือกของสังคมยูคใหม่ ที่เน้นความสวยงาม คงทน   ผ้าโพลีเอสเตอร์  ในรูป texture หลายหลายสาระพันเสกสรร เพื่อตอบสนอง trend แฟชั่นของสตรี ให้ทันยูคทันสมัย