ผ้าไมโคร

หน้าผ้า 58 นิ้ว เส้นด้ายเส้นเล็กไมโครสามารถระบายอากาศดีกว่าผ้าเทโทร่อน ผิวละเอียดคล้ายผลพีช จึงมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า  ผ้าไมโครพีช   ผ้าไม่โครมีการทอ 2  แบบ  คือแบบเรียบคล้ายผลพีช  และแบบทอขึ้นลายทวิล หรือผ้าทัชลัน