ผ้าTR

ผ้าเส้นด้ายคัดพิเศษเพื่อเน้นน้ำหนัก เหมาะสำหรับตัดเป็นกางเกง  ลายทอที่นิยมมี 2 แบบ คือ ลายทอขัดและลายทอลายสอง หรือลายทวิล  ซึ่งจะเป็นลายทอลายทวิลข้างเดียว  ก็ปรากฎให้เห้นเป็นลายก้างปลา